top of page

Generalversammlung Mamer

Generalversammlung FEMMES LIBÉRALES - Section Mamer-Suessem Den Komité vun den Femmes Libérales Mamer/Suessem hat den 20. März 2019 op hier Generalversammlung an den Restaurant „L’ULTIMO“ zu Mamer invitéiert. No der Dagesuerdnung krut d’Association „ SPINA BIFIDA“ en Don vun der Sektioun MAMER/SUESSEM iwwerreescht. Wie ömmer war och duerno beim gudden Iessen an Zesummensinn éng flott Ambiance garantéiert. Nicole Sontag-Hirsch

7 vues0 commentaire

Posts récents

Voir tout

Comentários


bottom of page